Prawa autorskie

© 2010-2012 Thesmania.pl Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Strona Thesmania.pl jak i jej zawartość, w postaci tekstów, grafiki, jak i animacji, są chronione prawami autorskimi. Z informacji zawartych na stronie można korzystać bez żadnych opłat. Jednakże dystrybucja i rozpowszechnianie zawartych na stronie materiałów w całości bądź w części, w jakiejkolwiek formie, jest zabroniona.

Wykorzystywanie zawartości strony jest możliwe tylko za pisemną zgodą właściciela strony, przy wyraźnym zaznaczeniu, kto jest autorem pierwotnego teksu i zostawiając bezpośredni link do oryginału tekstu.

O ile nie zostało inaczej zapisane, wszystkie znaki handlowe na stronie Thesmania.pl są zastrzeżone.

Strona Thesmania.pl została przygotowana z należytą starannością. Jednak Thesmania.pl nie gwarantuje, że na skutek błędów ludzkich lub innych czynników strona zawierać może błędy.
Z tego powodu Thesmania.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która pośrednio lub bezpośrednio spowodowała jakiekolwiek straty w wyniku użycia treści tej strony.

Thesmania.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na własnej stronie WWW w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.

Thesmania.pl zawiera linki do innych stron WWW, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam informacji i treści.

Zobacz również:
Zastrzeżenia prawne
Polityka prywatności